جمله ایی که مادر عموپورنگ هر روز به او سفارش می کنه !

داریوش فرضیایی ( عمو پورنگ ) نوشت :

هر روز که از خونه میخوام برم سر کار همین جمله رو سفارش میکنه
چقدر مادرا دل نگران و دلسوز فرزندانشونن
اما دریغ از فرزندانی که حتی حالی از مادرانشون هم نمیپرسن... !

۰ نظر