عمو پورنگ و گروه نسل جدید پرتحرکش با حرکات نمایشی زیبا با صدای عمو پورنگ !

عمو پورنگ نوشت :


مورچه های بی لباس در حال تمرین حرکات نمایشی
ببینید برای شاد کردن بچه های شما چقدر زحمت میکشن
احسنت به بچه های خوب گروه « نسل جدید »
 

عمو پورنگ
۰ نظر