عمو پورنگ در آرایشگاه ؛ چنگیز می یای ؛ فرنگیس برمی گردی

عمو پورنگ شخصیت مجری و بازیگری در برنامه‌های کودک در تلویزیون است که نقش آن را داریوش فرضیایی ایفا می‌کند.

عمو پورنگ
۰ نظر