پاسخ علی انصاریان به توهین گزارشگر افغان!

علی انصاریان به توهین گزارشگر افغان اینطور پاسخ داد.

علی انصاریان
۰ نظر