واکنش علی انصاریان به دلخوری مردم افغانستان

علی انصاریان در توضیحات حرف هایش گفت منظورش گزارشگر افغان بوده نه مردم افغانستان

علی انصاریان
۰ نظر