کنایه ی علی انصاریان به اشک های خیابانی

علی انصاریان نسبت به اشک ها و بغض های جواد خیابانی واکنش نشان داد

علی انصاریان
۰ نظر