صحبت کردن ترکی و شمالی و فارسی عموپورنگ با مادرش

عمو پورنگ نوشت :


یکی از سرگرمیهای من و ننه نقلی جان در ایام قرنطینه خانگی همین کارهاست
کلک پا به پای منم میاد ، نه تکست میخواد نه تمرین
خلاصه شما هم دست بکار بشید و با فرزندان یا افراد سالمندان توی خونه تون از این بازیهای سرگرم کننده

۰ نظر