دلجویی عمو پورنگ از زن دستفروش در بازار بزرگ تهران

تو این شبهای سرد در این روزهای پایان سال حواسمون بیشتر بهم باشه خیلی ها هنوز شبها گرسنه سر بر بالش میزارند خیلی ها هم هنوز بخاطر فقر یک‌ وعده غذا در روز میخورندخیلی ها حتی نمیتونن یه لباس ساده برای بچه شون تهیه کنن انسانیت هنوز نمرده ، ما مردمی عاطفی و با وجدانی بیدار هستیم که هیچوقت نمیتونیم از کنار این صحنه ها بی تفاوت بگذریم

۰ نظر