سپنده امیرسلیمانی با گریم جالب در پشت صحنه کلبه عموپورنگ

وقتى كنار يه گروه خوب باشى نتيجه ش ميشه حال خوبى كه من دارم و خداروشكر به شما هم منتقل شده،ممنون از همه محبتاتون

عمو پورنگ
۰ نظر