عذر خواهی علی انصاریان از مردم افغانستان!

علی انصاریان درباره صحبت هایی که در برنامه اش داشت توضیح داد .

علی انصاریان
۰ نظر