واكنش مهناز شیرازی گوينده سابق خبر سيما به فوت قاسم افشار

مهناز شیرازی گوینده سابق خبر سیما درباره قاسم افشار همکار قدیمی اش گفت

مجری
۰ نظر