ژله گفتن مادر عمو پورنگ و عکس العمل عمو پورنگ را ببینید

عمو پورنگ نوشت :


ژله یا ژیله !!
هر چی ننه نقلی جان بگه همون درسته

بقول ننه نقلی اون موقع که ما ژیله درست میکردیم شماها هنوز از تخم مرغ در نیومده بودین
خدا حفظت کنه مادرجان ، سایه ات از سرمون کم نشه حضرت عشق
آمین یا رب العالمین

عمو پورنگ
۰ نظر