گاف های دیدنی خانم مجری روی آنتن زنده!

وقتی صدای مجری گرفت و همچنین خبر درگذشت ضیاءالدین دری خوانده نشد و جالب تر اینکه یک نفر هم میخواست رد بشه که پشیمان شد

سوتیمجری
۰ نظر