صحبت های جالب پرستو صالحی پس از احضار به قوه قضاییه!

پرستو صالحی به دلیل حرف هایی که در اینستاگرام می زند به قوه قضاییه احضار شد.

پرستو صالحی
۰ نظر