سرانجامِ خواستگاری علی صالحی از پرستو صالحی مشخص شد

چند ماه قبل ویدئویی منتشر شد که در آن علی صالحی از پرستو صالحی برای یک جایزه سفر به مشهد به شوخی خواستگاری کرد. حالا ویدئویی که در آن علی صالحی در این مورد توضیح می دهد را ببینید.

پرستو صالحی
۰ نظر