توهین های عجیب پرستو صالحی به مسئولان کشور!

رفتار عجیب پرستو صالحی در توهین به مسئولان‎!

پرستو صالحی
۰ نظر