واکنش جنجالی پرستو صالحی در مورد مسئولان

این مسئولان مسئولینی بی کفایت هستند و کاریش نمیشه کرد اینها بخشی از حرف های پرستو صالحی در مورد مسئولین بودند

پرستو صالحی
۰ نظر