سوژه شدن فحش دادن های مکرر مجری شبکه ماهواره ای

پاسخ عجیب مجری شبکه ماهواره‌ای سلطنت طلب به مخاطبی که درخواست داشت کمتر فحش بدهد!

مجری
۰ نظر