انتقاد تند محمود شهریاری از پخش اعترافات دختر اینستاگرامی و قمار خانه فوتبالی!

انتقاد محمود شهریاری از پخش اعترافات دختر رقصنده معروف و پیش بینی های به ظاهر حلال.

 

مجری
۰ نظر