دفاعیات مجری تلویزیون از شوخی با ماجرای تصادف پورشه

دفاعیات مجری شبکه3 از شوخی با ماجرای تصادف دختر پورشه سوار.

تصادفمجری
۰ نظر