پرستو صالحی و طلاهایش و تیکه های سنگین او ...

واکنش انتقادی پرستو صالحی به حرف های دکتر نوبخت .

پرستو صالحی
۰ نظر