علت حمله به منزل و اتومبیل علی رضوانی ، مجری پُرحاشیه 20:30 چه بود؟

به منزل و خودروی شخصی علی رضوانی حمله شد . این مجری علت این ماجرا را توضیح داد.

مجری
۰ نظر