انتقاد شدید پرستو صالحی از مسئولین خراسان جنوبی!

پرستو صالحی با انتشار این فیلم خواستار رسیدگی به دو روستای محروم این منطقه شد و از مسئولین خراسان جنوبی به شدت انتقاد کرد .

پرستو صالحی
۰ نظر