سخنرانی همراه با بغض عادل فردسی پور در جشن حافظ

رای مردم به عادل فردوسی پور باعث شد که رضا گلزار اصلا به مراسم جشن حافظ نرود.

عادل فردوسی پور
۰ نظر