تیکه محمدرضا احمدی و فردوسی پور به سانسور تصاویر جام جهانی

مصاحبه محمدرضا احمدی و میثاقیان و عادل فردوسی پور و تیکه انداختن به سانسور تصاویر ارسالی جام جهانی را در این ویدئو می بینید.

عادل فردوسی پورجام جهانی
۰ نظر