عادل فردوسی‌پور در اقدامی عجیب جایزه‌های برنامه جام جهانی را عوض کرد!

عادل فردوسی‌پور پس از گران شدن سرسام آور خودرو ها جایزه‌های برنامه جام جهانی را عوض کرد

عادل فردوسی پورجام جهانی
۰ نظر