توضیحات عادل فردوسی پور درباره نیامدن کارلوس پویول به برنامه اش!

عادل فردوسی پور در برنامه 2018 در باره غیبت کارلوس پویول در برنامه اش توضیح داد

عادل فردوسی پورجام جهانی
۰ نظر