بوس فرستادن فردوسی پور در برنامه زنده

قسمت جالب و خنده داری که عادل فردوسی پور در برنامه 2018 رقم زد

عادل فردوسی پور
۰ نظر